Máy hàn miệng túi liên tục có Date (nhiệt độ đến 300 độ)

3,500,000 3,290,000