Máy hàn miệng túi THỔI KHÍ BDF1000

9,300,000 8,500,000