Máy hàn miệng túi liên tục có Date (mẫu đứng)

4,500,000 4,290,000